Skip to main content

Maya Lyrics - Ashutosh KC

Written, composed, performed by Ashutosh KC


Lyrics:

thaahaa chain ke ho yo
bhaavnaa anautho
ke yhi maayaa ho?
ke yhi maayaa ho?

maayaa hoin bhne kin herthen m timitir?
bhe pni mnkaa kuraa bhnn skthen r?

Hmm, eklai bser muskuraaunu ho maayaa
timlaai herer rmaaunu ho maayaa
braaline mn t ho

yaadle jivn sjaaunu ho maayaa

[o hooooo] 

ayen ma ta, hera, timrai rhramaa

bhna khaan jaaoon m?
basun ki timrai mnko ghrmaa
sabai bhaavnaa raakher?
bhaavnaa haru ta udi jaanch timlaai herera (timlaai herer)
raakhichyau timrai maayaako dorile berera (dorile berer)

Hmm, eklai basera muskuraaunu ho maayaa
timlaai herera ramaaunu ho maayaa

braaline maan ta ho
yaadle jivan sjaaunu ho maayaa

[o hoooo] 

fulbutte raato saarimaa timi raamri dekhinchyau (raamri dekhinchyau)
risaaundaa pnai kina ho timi raamri dekhinchyau (raamri dekhinchyau)

Hmm, eklai bser muskuraaunu ho maayaa
timlaai herera rmaaunu ho maayaa

braaline mana ta ho
yaadle jivan sajaaunu ho maayaa


Comments

Popular posts from this blog