Skip to main content

Jam Na Maya Jaam Lyrics - Deepak Bajracharya - MARUNI

Adhyaro chhain barai
Maya ko kalo raatai hoina.
Mohani lagechha
(Jam na maya oh maya)
Jam Na Maya Jaam - MARUNI | Movie Song 2019 | Deepak Bajracharya | Puspa Khadka, Samragyee RL Shah

LYRICS:

Adhyaro chhain barai
Maya ko kalo raatai hoina.
Mohani lagechha
(Jam na maya oh maya)-4
(Jam na maya jam)-4
(Jam na maya oh maya)-4
(Jam na maya jam)-4

(Sutukkai lane ho namani hunna ni
Bokerai jane ho hunna hai nabhane)-2
Sochera hunna, eklai gainna
Rakhaula bhanya jhai
(Jam na maya jam)-4


Piyari banayarai ho piyari
juhari nachamla sangai juhari
Ghintang hai ghintang madalu talaima
sachera rakhya chhu, mayako jalaima
Makhkhai parya hera
(Jam na maya jam)-4
(Khutrukkai parya ho, mutu nai harya ho
Nadhati bhanam ta bhuttai parya ho)-2
Phirna painna, rokera hunna
Sachaula pirati
(Jam na maya jam)-4

Sunakhari tipera lyaye, sunakhari
Siraima sajai diula yo, sunakhari
Lali chadheko yo mayako galaima
Rakhula lukai, aankhi ko jhyalaima
Lathhai pare ma ta
(Jam na maya jam)-4

(Sutukkai lane ho namani hunna ni
Bokerai jane ho hunna hai nabhane)-2
Sochera hunna, eklai gainna
Rakhaula bhanya jhai
(Jam na maya jam)-8VIDEO:


Comments

Popular posts from this blog